Transparent

Visionen, design og Selvværd og Sammenhæng

Herunder kan du blive klogere på, hvordan designtænkning, Kolding Kommunes vision og Selvværd og Sammenhæng går hånd i hånd. Og hvordan de tre elementer spiller en stor rolle i, hvordan Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningens projekter og tilbud udvikles.

Kolding Kommunes vision har siden 2012 været ’Sammen designer vi livet’. Og det er den, fordi design giver rigtig god mening, hvis man vil lave løsninger, som passer til det enkelte menneske. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi har 117 løsninger på den samme udfordring. Men det betyder, at vi altid sætter mennesket først og spørger, hvad der lige netop giver mening for den person, som vi sidder overfor.

Koblingen mellem designmodellen og Selvværd og Sammenhængsmodellen

Hvordan gør vi det så mere præcist? Vi bruger designtænkning. Både når vi udvikler nye projekter og tilbud, men også generelt i måden vi tilgår de borgere på, som på den ene eller anden måde er i kontakt med kommunen. Den tilgang kalder vi Selvværd og Sammenhæng.

Selvværd og Sammenhæng er blevet udviklet gennem principperne i designtænkning, hvilket du kan læse mere om her.

Tilgangen er ikke alene kommet til verden ved at bruge designtænkning, men indeholder også elementer fra selvsamme metode. Dette er særligt tydeligt i 1-2-3-tilgangen, som baserer sig på designmodellen, som vi bruger i Kolding Kommune:

Stil spørgsmål før du giver svar = Opdag/forstå-fasen

Skab mening sammen med borgeren = Skab/test-fasen

Gør det muligt = Virk/effekt-fasen

Designmodellen

Så ikke alene er Selvværd og Sammenhæng en tilgang, som sætter det enkelte menneske først. Det er også en tilgang, hvor designtænkning er indlejret som et naturligt element, som lægger op til at vi skal være nysgerrige, bruge (og udfordre) vores faglighed og turde prøve forskellige løsninger af.

Ligevægt – et skoleeksempel

Hvordan virker det så i virkeligheden? Her er Ligevægt et godt eksempel. Kort fortalt er Ligevægt et tilbud til mennesker, som på den ene eller anden måde har udfordringer med mad, krop og vægt. Du kan læse mere om det her.

Opdag/forstå

I Ligevægts spæde begyndelse tog medarbejderne tilknyttet projektet udgangspunkt i designmodellen og startede i opdag/forstå-fasen. De gik på opdagelse og forsøgte at forstå de dybereliggende behov hos målgruppen, og hvad der er på spil, gennem dybdegående interviews med borgere, som havde udfordringer med mad, krop og vægt. Efterfølgende blev interviewsene analyseret og mønstre og gentagelser trådte frem. På den måde blev det klart, hvad de største udfordringer var, og hvad der skulle arbejdes videre med.

I opdag/forstå-fasen er det nemt at se parallellerne til 1-2-3-tilgangen – nærmere bestemt 1. trin. Her handler det nemlig også om at stille spørgsmål og være nysgerrig på, hvad der lige præcis rører sig for det menneske, man sidder overfor.

Skab/test-fasen

I denne fase blev indsigterne omdannet til en skitse for det første Ligevægtsforløb, som kom til verden i et samarbejde mellem medarbejdere og borgere. Til at begynde med bestod skitsen mest af pejlemærker og var en ramme for en konkret indsats med et stort idékatalog til temaer og indhold på forløbene.

Dette skyldes to ting. For det første er det en del af denne fase i designprocessen, at man løbende justerer og tilpasser sit produkt efterhånden, som man prøver det af. For det andet var det i Ligevægt vigtigt, at projektet blev udviklet i samarbejde med de mennesker, som rent faktisk skulle benytte tilbuddet, så det blev meningsfuldt og givende for deltagerne.

I skab/test fasen ses ligheden med 2. trin i 1-2-3-tilgangen. Her gælder det om at skabe mening sammen med borgerne, så vi ikke straks tyer til vores faglige viden som det eneste rigtige svar, men i stedet sammen løser de udfordringer, som fylder mest for borgeren. Vi tester altså for at finde ud af, hvad der fungerer i den ’virkelige’ verden hos borgerne.

Virk/effekt-fasen

I dag er Ligevægt et etableret forløb, som tilbydes mennesker med et konfliktfyldt forhold til mad, krop og vægt – og hvor vægttab ikke er i fokus. I stedet tager forløbene udgangspunkt i forskellige tematikker, og der tales f.eks. om de tanker og følelser, som er forbundet med disse.

Men det er ikke det samme forløb alle holdene går igennem, for det er stadig et fokus i Ligevægt, at elementerne tilpasses deltagerne. Derfor bliver deltagerne også systematisk spurgt om deres oplevelse og udbytte af indsatsen – både undervejs og efter – og der justeres løbende.

Resultaterne taler også sit tydelige sprog. At størstedelen af deltagerne bl.a. oplever at have fået et mere positivt kropsbillede og styrket deres selvtillid og selvværd.

I virk/effekt-fasen handler det altså om at få sit projekt til at fungere i den virkelige verden og skabe en effekt hos målgruppen. På 3. trin i 1-2-3-tilgangen handler det om at gøre det muligt og etablere projektet i fagland. De løsninger og koncepter, som man har udtænkt og afprøvet skal nu etableres, og her er der praktiske ting som skal løses. Det gælder f.eks. organisering af medarbejdere, eventuel efteruddannelse, økonomi og diverse andre ressourcer, der skal fordeles.

Hvis du stadig synes det der med design ikke helt er til at forstå, kan du se filmen herunder.

Lena gade (billede)

Vil du vide mere?

Lena Gade
lenga@kolding.dk
79 79 61 45