Transparent

Modellen

På denne side kan du finde Selvværd og Sammenhængsmodellen, som illustrerer tankerne bag Kolding Kommunes tilgang til borgerne. Du kan blive klogere på, hvad de forskellige elementer indeholder ved at klikke dig rundt i menuen i venstre side. Her kan du få forklaret forskellen mellem borger- og fagland, 1-2-3-tilgangen og de fem leveregler, som gennemsyrer alt, hvad vi siger og gør.I menuen nedenfor kan du klikke dig rundt i modellen og se, hvordan de forskellige elementer i Selvværd og Sammenhæng spiller sammen.


Fagland
  • Stedet, hvor borger aldrig er til stede
  • Stedet, hvor fagsprog er tilladt
  • Stedet, hvor forudsætningen for de meningsfulde løsninger skabes
Borgerland
  • Stedet, hvor borger og kommune møder hinanden
  • Stedet, hvor borgers oplevelse af kommunen skabes
Gør det muligt

Glem faggrænser og siloer

Inddrag kollegaer og andre faggrupper for at få den gode løsning til at lykkes. Tænk på tværs af forvaltninger og helt ud i civilsamfundet. Hvis du får øje på noget, som du ikke selv kan ændre, har du både pligt og ret til at råbe op. Så tag en snak med din leder eller din chef, for måske de kan åbne op for nye muligheder?

Skab mening sammen med borgeren

Gør det personligt og relevant

Brug din forståelse af borgeren og levereglerne som guideline i udarbejdelsen af nye, meningsfulde løsninger. Lad dig ikke begrænse af fagland, men løs det, som fylder mest for borgeren først. På den måde sikrer vi selvværd og sammenhæng i alt, hvad vi siger og gør.

Forstå borgeren

Brug din faglighed til at stille spørgsmål før du giver svar

Tag altid afsæt i borgerens centrum. Hvilke behov har det menneske, du sidder overfor? Hvad er vigtigt for vedkommende? Vær konstant nysgerrig og udfordr dig selv og dine kollegaers antagelser. For når vi virkelig forstår borgeren, kan vi skabe de gode løsninger.

Illustration af bullseye / center af modellen
Illustration af modellens 5 leveregler
1 Stil spørgsmål før du giver svar
2 Skab mening sammen med borgeren
3 Gør det muligt
3 Gør det muligt
2 Skab mening sammen med borgeren
1 Stil spørgsmål før du giver svar
Fagland
Borgerland