Transparent

Selvværd

I Kolding Kommune ønsker vi, at borgerne oplever værdighed og ansvar for eget liv. Vi vil støtte op omkring ’at kunne selv’. For at opnå dette er vi nødt til at tænke ud af boksen – og også tænke uden for de kommunale rammer.

Vi vil sætte ind med forebyggelse tidligere, så borgeren kan fortsætte med at være selvhjulpen i stedet for at opleve afhængighed af kommunen. Det er ikke kommunens forståelse af selvværd, der skal være dominerende, men den enkelte borgers forståelse af, hvad der giver selvværd.

Vi vil tænke netværk, fællesskaber og medborgerskab ind, når der skal samarbejdes om nye løsninger, som giver mening for den enkelte borger.

Vi vil arbejde ud fra idéen om, at selvværd også handler om at gøre noget for andre og bidrage til samfundet. At give og ikke bare modtage. Derfor skal vi altid først høre om borgernes drømme og ønsker, inden vi taler om deres begrænsninger – eller vi sætter begrænsningerne for dem.