Transparent

Borgerens Centrum

Et fælles udgangspunkt på tværs af forvaltninger

I Kolding Kommune arbejder alle forvaltninger ud fra Borgerens Centrum og 1-2-3-modellen. Det er vores fælles tilgang til opgaveløsning, og det giver os et fælles udgangspunkt, når vi skal skabe sammenhæng og løsninger på tværs. Et udgangspunkt, hvor vi er nysgerrige og stiller spørgsmål til borgeren, før vi begynder at tænke i faglige løsninger. Vi tager altså udgangspunkt i borgernes virkelighed og lader systemet komme til borgerne – ikke omvendt.  

På den måde sikrer vi os både, at borgerne får et tilfredsstillende forløb med kommunen, og at vi får brugt vores faglighed på den rigtige måde. At vi tjener borgernes bedste – og det fælles bedste. 

En konkretisering af Borgernes Centrum

De forskellige forvaltninger har mulighed for at konkretisere Borgerens Centrum og 1-2-3-tilgangen, så det passer endnu bedre ind i de opgaver, som de enkelte forvaltninger arbejder med. I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har vi valgt at gøre netop dette.

Vores konkretisering hedder Selvværd og Sammenhæng. Mere specifikt har vi tilføjet fem leveregler, som skaber tydelighed omkring hvilke handlinger, der skal til i vores hverdagspraksis for at skabe Selvværd og Sammenhæng for borgerne.

Nedenfor kan du se, hvordan Selvværd og Sammenhængsmodellen er en udvikling af Borgerens Centrum og 1-2-3-modellen.

Dobbeltbillede