Transparent

Sådan opstod Selvværd og Sammenhæng

Design i vores DNA

Siden 2012 har design været et bærende element i Kolding Kommunes vision. En vision, som ikke kun handler om design af objekter og byrum, men også om at udvikle den sociale velfærd gennem design.

Når vi designer bruger vi den involverende og kreative tilgang til at forstå de borgere, som vi skal udvikle velfærden for. Vi sætter fokus på brugeroplevelsen, borgernes unikke liv, og vi er ikke bange for at stille spørgsmål. Vores mål er derfor, at vi altid tager udgangspunkt i Borgerens Centrum – ikke systemets.

Tidslinje

2012

Design bliver en del af visionen for Kolding Kommune

2015

Vi designer livet
– designelementet etableres internt i kommunen

Forår 2017

Borgerens Centrum introduceres som fælles tilgang i Kolding Kommune

Designprocessen, der munder ud i Selvværd og Sammenhæng, begynder

August 2017

Implementeringen af Selvværd og Sammenhæng påbegyndes

2019

Vi designer livet omdannes til Sammen designer vi livet

2021

Hjemmesiden for Selvværd og Sammenhæng går i luften

Marts 2022

Social- og arbejdsmarkedsområdet lægges sammen og bliver til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

November 2022

Hjemmesiden evalueres og der lægges en plan for optimering ift. til indhold og målgruppe

Vi designer os til Selvværd og Sammenhæng

I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen valgte vi at konkretisere Borgerens Centrum, så tilgangen passer bedre ind i de opgaver, som de to forvaltninger løser.

I foråret 2017 påbegyndtes en større designproces i den daværende Senior- og Socialforvaltning. Formålet var at finde ud af, hvordan borgerne oplever mødet med kommunen, og hvordan vi sikrer os, at den hjælp vi leverer også giver mening for borgerne. 

Fire designere var i felten over en periode på tre måneder, hvor mere end 320 borgere og en lang række medarbejdere var involveret gennem interviews og observationer. De involverede borgere modtog, i den ene eller anden form, hjælp fra kommunen og var repræsenteret bredt på tværs af senior-, social- og sundhedsområdet.

Denne omfattende designproces ledte til Selvværd og Sammenhæng.

I nedenstående video kan du komme helt tæt på designprocessen bag Selvværd og Sammenhæng og se, hvordan vi har arbejdet med den indsamlede data. 

Før og nu

Det kan være svært at se, hvad der har ændret sig i måden vi tilgår borgerne på. For har vi ikke altid haft borgernes bedste for øje? Hertil er svaret selvfølgelig ja.

Designprocessen bag Selvværd og Sammenhæng har dog tydeliggjort de elementer af vores arbejdsområder, hvor der er plads til forbedringer. Nedenfor kan du finde nogle eksempler på, hvad forskellen er fra før til nu.

Før Selvværd og Sammenhæng

 • Vi var hurtige til at antage
  borgerens behov

 • Vi holdt os til det velkendte

 • Vi greb sent ind

 • Vi havde forskellige sprog og
  metoder

Efter Selvværd og Sammenhæng

 • Vi går i meningsfuld dialog
  med borgeren

 • Vi tør prøve nye tilgange

 • Vi griber tidligere ind

 • Vi har fælles sprog og metoder

I nedenstående video kan du høre mere om, hvordan vi arbejder med Selvværd og Sammenhæng til daglig, og hvordan vi altid tager afsæt i Borgerens Centrum. Du kan også høre mere om baggrunden for de fem levereglers opståen, og hvordan de er et essentielt redskab for at sikre selvværd og sammenhæng for borgerne.