Transparent
Ligevægt: Billede

Ligevægt

I Ligevægt arbejdes der ud fra en klientcentreret praksis, hvor vægt ikke er i fokus. I stedet sættes det enkelt menneskes behov først i tilgangen til mad, krop og vægt.

Fra designprojekt til en helt ny sundhedstilgang

Ligevægt udsprang af et politisk ønske i 2017 om at udvikle en bedre indsats til mennesker, der kæmper med svær overvægt, men endte med at blive et paradigmeskifte. Og endte med at blive det første fuldendte eksempel på Selvværd og Sammenhæng i praksis.

Ligevægt rettede lygten mod et stort nationalt og internationalt sundhedsparadoks: Vi har aldrig haft mere fokus på og viden om sundhed og vægttab, end vi har i dag, og vi har aldrig haft flere vægttabstilbud. Men samtidig har vi aldrig haft flere mennesker, der kæmper med høj vægt og spiseforstyrrelser.

Borgerne i Kolding var enige. De oplevede det præcis, som det påvises i forskningen: at man muligvis kan tabe sig, men at de fleste ender med at tage det hele på igen – og endda endnu mere, end da man startede. Det blev derfor helt tydeligt, at i stedet for at gøre mere af det samme skulle vi undersøge helt nye og andre muligheder. Vi gik derfor først og fremmest på opdagelse i, hvordan mennesker oplever det med vægt og vejning, og herefter hvordan medarbejdere oplever det, og hvad eksperter og forskning peger på. I sammenfaldet af disse perspektiver fandt vi nye veje.

Man kan godt være sund uden at være slank

Ligevægts indsigter viser, hvorfor det giver mening, at tilgangen til sundhed skifter fra at være med vægten i fokus og styret af sundhedsfaglig viden, til at de professionelle ikke har fokus på vægt. I stedet er de styret af, hvad der er vigtigt, og hvad der fylder for det menneske, de sidder overfor. Vægtfokus kan nemlig have den helt modsatte effekt og skabe endnu mere kropsutilfredshed, inaktivitet, et konfliktfyldt forhold til mad, spiseforstyrrelser og endda højere vægt.

Ud fra vores nye sundhedstilgang kommer sundhed derfor til at handle om meget andet, end hvad man vejer. Man kan derfor godt være sund uden at være slank. I tråd med dette skifter sundhedspædagogikken fra at være præget af ydre styring, det vil sige faglige kostplaner og vægtvurderinger udefra, til i stedet at give styringen tilbage til det enkelte menneskes indre processer. Det kan være i form af selvregulering, hvor man lytter til kroppen og sindet og respekterer egne værdier, grænser og signaler.

Et opgør med måden vi taler om sundhed på

Ligevægt er også et opgør med måden vi taler om sundhed på. Her tales ikke om mad som værende sundt og usundt, eller om vægten som rigtig eller forkert. Bevægelse handler ikke om slankemotion, men om at passe på kroppen, så den kan hjælpe én med at udleve det liv, der giver mening.

Ligevægt er kort sagt det brede sundhedsbegreb uden vægtfokus og ud fra en klientcentreret praksis. Det er ikke fagpersonen, der definerer hvad sundhed og det gode liv er, men det menneske man sidder overfor.

Du kan læse mere om opbygningen af Ligevægt og resultaterne af projektet efter de første fire testhold i folderen 'Væk fra vægt!'

Ligevægt rækker langt ud over kommunens grænser

Ligevægt har resulteret i først en indsats til voksne, derefter én til forældre og har samtidig haft stor indflydelse på arbejdet i Sundhedsplejen – ikke mindst arbejdet i Skolesundhedsplejen. Samtidig har det bredt sig nationalt, da der sideløbende har været forskere og klinikere på det nationale plan, hvis forskning anerkender de indsigter Ligevægt i Kolding har påpeget.

Hvis du er interesseret i forskningen på området, kan du læse mere om den nationale tværfaglige sammenslutning af forskere og klinikere. Inspireret af Kolding Kommune kalder de sig også Ligevægt. Du kan læse mere her.

Kolding Kommune har yderlige bidraget i mange forskellige sammenhænge med oplæg om Ligevægt på konferencer, for kommuner, regioner og på politiske møder som f.eks. Folkemødet på Bornholm i 2021.

Derudover har der været løbende omtale i pressen både i aviser, radio og TV, ligesom Ligevægt var med blandt de sidste norminerede i Nyt Sammen Bedre prisen i 2021 fra Center for Offentlig Innovation.

Vil du læse mere om Ligevægt som designprojekt, kan du læse denne artikel.

Vil du vide mere?

Heidi Amstrup Olesen
heam@kolding.dk
79 79 68 55