Transparent
Tættere På

Tættere På: Prøvehandlingerne og deres resultater

Dyk ned i de forskellige prøvehandlinger, som blev iværksat undervejs i projekt Tættere På.

Hvad er Tættere På?

Tættere På er et projekt, som vil sikre, at vi er endnu bedre til at opdage og forstå, så vi på et oplyst grundlag kan skabe meningsfulde, individuelle løsninger sammen med borgerne. Projektet er støttet med 10 millioner kr. fra Sundhedsstyrelsen puljemidler til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Projektet startede i sommeren 2021 og blev afsluttet september 2022. Du kan læse mere om projektet her.

Fire prøvehandlinger skal få os tættere på borgerne

Vi vil tættere på borgerne, og derfor har projekt Tættere På testet en række prøvehandlinger for at finde ud af, hvordan vi gør det bedst muligt. Nedenfor finder du en beskrivelse af fire forskellige prøvehandlinger og de foreløbige resultater af disse.

Prøvehandling 1 – driftsspecifikke modeller

I denne prøvehandling er der blevet arbejdet med de såkaldte driftsspecifikke modeller. Essensen af denne prøvehandling var, at borgerne fik tildelt en visitator (som vi i Kolding Kommune kalder en rådgiver) alt efter hvilken hjemmehjælpsgruppe, de er tilknyttet og ikke efter deres CPR-nummer, som man gjorde tidligere.

De nærmere detaljer og resultaterne af denne prøvehandling kan du læse mere om her.

Prøvehandling 2 – ændret telefonpolitik

Tidligere havde rådgiverne telefontid mellem kl. 08.30-09.30, hvor borgerne kunne ringe ind og komme i kontakt med en tilfældig rådgiver, som blev tildelt alt efter deres CPR-nummer.

I forsøget på at sikre bedre adgang til rådgiverne, blev telefontiden i stedet fra kl. 08.00-15.00. Samtidig fik borgerne deres rådgivers telefonnummer, så de kunne ringe direkte til dem fremfor at skulle ringe på et fællesnummer.

Der blev desuden ansat en administrativ medarbejder, som havde telefontid fra 08.30-11.00, hvor ’nye’ borgere, pårørende og ’gamle’ borgere kunne henvende sig, hvis de var i tvivl om, hvem de skulle have fat i.

Indtil videre kan vi se, at der er generel opbakning til, at borgerne kan ringe direkte til de enkelte medarbejdere, og flere rådgivere har sat pris på, at telefontiden ikke længere er komprimeret til en enkelt time om dagen.

Nogle rådgivere kan dog også opleve det som et pres, at telefonen kan risikere at ringe hele dagen, og at man også skal ringe tilbage. Borgerne siger dog, at det er meget nemmere at få fat på rådgiverne end tidligere. Faktisk mener hele 77% af de adspurgte borgere, at det er nemt at få fat i en rådgiver. Det tal er en fordobling af sidste år, hvor det lå på bare 38%.

En borger siger blandt andet:

Jeg har fået hans direkte nummer, hvis jeg fremover har nogle spørgsmål omkring min mor. Det gør det meget nemmere, og jeg ved, hvem jeg har med at gøre, når jeg ringer.

Pårørende til borger

Prøvehandling 3 – konference om nye borgere

Tidligere havde Senior- og Sundhedsrådgivningen en fælles indgang med tre dedikerede rådgivere, hvor alle ’nye’ borgere skulle henvende sig. Medarbejderne i indgangen visiterede ydelser og indsatser ligesom de andre almene rådgivere. Udfordringen opstod, når borgerne igen skulle henvende sig til Senior- og Sundhedsrådgivningen, for så var de ikke længere ’nye’ borgere og skulle derfor have hjælp af de andre rådgivere.

De to hold rådgivere arbejdede ikke på samme måde, og borgerne kunne have en følelse af at skulle starte forfra igen – de manglede følelsen af sammenhæng i deres forløb.

I prøvehandlingen afskaffede man den fælles indgang til Senior- og Sundhedsrådgivningen, så alle rådgiverne nu tog imod ’nye’ borgere. Det har betydet bedre sparring på nogle sager, og forbedret dokumentation, da man i højere grad kommer hele vejen rundt om borgeren. Desuden er overgangen fra ’ny’ til ’gammel’ borger blevet mere jævn.

Borgerne oplever, at de bliver spurgt grundigere ind til, og der bliver taget mere hensyn til deres livssituationer. Af de adspurgte borgere mener 90%, at de bliver spurgt godt ind til deres livssituation. Det tal var kun 60% for et år siden.

En borger siger f.eks.:

Hun spørger altid godt ind og virker altid interesseret i, hvad jeg siger. Hun vil oprigtig gerne hjælpe mig, og det kan jeg mærke.

Borger

Prøvehandling 4 – øget indsats ved de forebyggende medarbejdere

I denne prøvehandling blev der arbejdet med at øge antallet af accepterede besøg fra de forebyggende medarbejdere og nå bedre ud til de relevante målgrupper. Her var der flere områder, der blev arbejdet ind i:

  • Der blev fulgt op på ubesvarede breve med tilbud om besøg sendt af de forebyggende medarbejdere. Her var håbet, at man kunne få fat i flere borgere, som kan få gavn af et forebyggende hjemmebesøg.

  • Der var ekstra fokus på sårbare ældre, som har forladt arbejdsmarkedet. Man forsøgte at fange dem og tilbyde dem et besøg lige efter, at de er gået på pension fremfor at vente til, at de fylder 75 år, hvor de lovpligtige besøg træder i kraft.

Indtil videre kan vi se, at flere sårbare ældre har taget imod tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg. Det samme gør sig gældende i forhold til at følge op på de ubesvarede breve, hvor flere har taget imod et besøg, og flere borgere er taknemmelige for at vi ringer og minder dem om muligheden.

En ny-pensioneret borger har udtalt:

Det er rigtig rart, at de kunne komme og vejlede mig om, hvilke muligheder jeg har, da jeg står i en helt ny situation, og det er svært at vide, hvad man skal nu. Der er så mange ting at skulle forholde sig til i sådan en ny livssituation. Jeg er så taknemmelig.

Borger

Fra prøvehandling til drift

Efter projekt Tættere På officielt er afsluttet, er Senior- og Sundhedsrådgivningen et helt andet sted, end da projektet startede. Borgernes oplevelse af visitationen er blevet tydeligt forbedret inden for det seneste år. For et år siden var 56% af borgerne tilfredse med den rådgivning, som de havde modtaget ved visitationen – nu ligger det tal på 90%. Andre faktorer kan selvfølgelig spille ind, når vi sammenligner med data fra et år siden, men med sådan en signifikant forskel er det tydeligt, at der er sket en ændring.

Selvom projektet er slut, bliver prøvehandlingerne og resultaterne deraf en del af den daglige arbejdsgang i afdelingen, men også i resten af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Tilgangen og idéerne vil kunne bruges på andre områder og være udgangspunktet for andre fremtidige projekter på området.

Lena gade (billede)

Vil du vide mere?

Lena Gade
lenga@kolding.dk
79 79 61 45