Transparent
Tættere På

Tættere På: Vi udfordrer BUM-modellen

I forsøget på at forenkle visitationsprocessen blev der iværksat en prøvehandling, som skulle udfordre BUM-modellen og skabe større fleksibilitet og smidighed i processen.

Hvad er Tættere På?

Tættere På er et projekt, som vil sikre, at vi er endnu bedre til at opdage og forstå, så vi på et oplyst grundlag kan skabe meningsfulde, individuelle løsninger sammen med borgerne. Projektet er støttet med 10 millioner kr. fra Sundhedsstyrelsen puljemidler til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Projektet startede i sommeren 2021 og blev afsluttet september 2022. Du kan læse mere om projektet her.

En masse prøvehandlinger

Tættere På havde til formål at forenkle visitationsprocessen med fokus på borgerens indgang i kommunen, meningsfuld dokumentation og relationer i fagland. Gennem projektperioden er der blevet indsamlet en masse data fra både borgerne, hjemmeplejen og visitationen for at blive klogere på, hvad der fungerer godt inden for disse områder – og hvad der fungerer knap så godt.

Den data er blevet til en række prøvehandlinger, som er blevet testet på livet løs, så vi kunne finde ud af, om vores løsninger egentlig fungerede i den virkelige verden.

Det overordnede mål med de forskellige prøvehandlinger er at skabe meningsfulde løsninger i samspil med de personer, som hver dag er en del af BUM modellen – nemlig bestiller, udfører og modtager.

Vi udfordrer BUM-modellen

En af vores prøvehandlinger har netop forsøgt at udfordre BUM-modellen med et mål om større fleksibilitet og smidighed i visiteringsprocessen.

Normalvis visiteres en ydelse af en visitator (som vi i Kolding Kommune kalder en rådgiver), som besøger borgeren i eget hjem. Herefter visiteres en ydelse, som er baseret på samtalen og de observationer, som rådgiveren har gjort sig i borgeren hjem. Dette var stadig tilfældet i denne prøvehandling.

Men herfra blev processen ændret. Prøvehandlingen åbnede nemlig op for, at planlæggere, som laver køreplanen for hjemmehjælpen, og hjemmehjælpere i samarbejde kunne vurdere og visitere, hvorvidt en borgers ydelse skulle sættes op eller ned i tid. Dermed kunne rådgiveren skæres ud af ligningen for at forenkle processen og bringe beslutningen tættere på den daglige drift. Det betød dog ikke, at rådgiveren ikke længere spillede en afgørende rolle.

I sidste ende var det nemlig rådgiverens ansvar at sikre, at borgerne fik de ydelser, som de havde behov for. Derfor blev der ugentlig afholdt møder mellem planlæggeren og rådgiveren, hvor eventuelle ændringer i visitationen blev diskuteret. På den måde havde rådgiveren stadig mulighed for at have det fulde overblik – og ansvar – men i det daglige var det planlæggerne, som tog beslutningen om en ydelse skal sættes op eller ned.

Større tilstedeværelse

Prøvehandlingen kørte i to spor. I det ene spor var rådgiverne mere fysisk til stede ude hos hjemmehjælpsgrupperne og havde kun tilknyttet borgere, som boede i det hjemmehjælpsdistrikt. Tidligere var borgerne inddelt efter deres CPR-nummer.

I det andet spor blev antallet af besøg fra rådgiverne ude hos de helt nye borgere øget, så alle nye borgere fik et besøg fra rådgiveren for at sikre et godt indblik i borgerens perspektiv og liv.

Resultaterne af prøvehandlingen

Prøvehandlingerne blev lavet henover forår og sommer 2022 og er blevet evalueret. Her er både borgere og medarbejdere blevet spurgt og resultaterne viser indtil videre, at:

  • Relationerne mellem rådgiverne og hjemmehjælpsgrupperne er blevet bedre.

  • Det er nemmere at håndtere de komplekse sager, fordi rådgiverne bedre kender borgerne.

  • I de to grupper, hvor visitationskompetencen er uddelegeret, er der færre opgaver og en kraftig reduktion i dokumentation, samtidig med at der er enighed om de visiterede ydelser under de ugentlige møder.

På den anden side viser prøvehandlingerne indtil videre også, at der er mindre tid til kollegial sparring og ledersparring og umiddelbart et fald i produktivitet pga. transporttid.

Borgerne virker dog til at opleve en større tilknytning til deres tilknyttede rådgiver. En borger siger:

Det er meget vigtigt for mig, at jeg ved, hvem jeg skal snakke med, når jeg ringer – og at personen passer til mig. Så det er dejligt, at jeg kan få direkte fat i min egen rådgiver, og at jeg kender hende, og hun kender mig.

Borger

Hvordan får det os tættere på borgerne?

Målet for denne prøvehandling er som nævnt større fleksibilitet og smidighed i visiteringsprocessen. Ved at give planlæggerne visse muligheder for at justere i borgernes ydelser og skære rådgiveren væk, åbner det op for, at vi kan komme tættere på borgerne.

For det er nemlig hjemmehjælperne og planlæggerne som allerede er tæt på borgerne. Det er dem, som har den tætte, daglige kontakt, hvorimod rådgiveren kun ser borgerne sporadisk.

Lena gade (billede)

Vil du vide mere?

Lena Gade
lenga@kolding.dk
79 79 61 45