Transparent
Tættere På

Tættere På

Projekt Tættere På vil mindske distancen mellem borgerne og kommunen, så vi kan skabe meningsfulde, individuelle løsninger sammen med borgerne.

Styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen

Tættere På er et projekt på seniorområdet, som vil tættere på borgerne og mindske distancen mellem ’os’ og ’dem’. For bag hver henvendelse til kommunen er der en individuel livssituation og et unikt menneske. Derfor vil vi blive endnu bedre til at opdage og forstå, så vi på et oplyst grundlag kan skabe meningsfulde, individuelle løsninger sammen med borgerne. Det fik vi 10 millioner kr. i puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til at sætte i gang, hvor det overordnede formål var at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Projektet blev for alvor sat i gang i sommeren 2021, hvor indsatsen blev delt i tre spor med hver deres fokusområde:

  • Borgerens indgang

  • Meningsfuld dokumentation

  • Relationer i fagland

Hvad er der blevet gjort?

I borgerens indgang er der både blevet kigget på de forebyggende medarbejderes hjemmebesøg og på rådgiverne/visitatorerne, som er de medarbejdere, der træffer afgørelse om de ydelser, som borgerne kan få. Her har man bl.a. arbejdet med at træne rådgiverne i 1-2-3-tilgangen fra Selvværd og Sammenhæng og indført længere telefoniske åbningstider. Man har også tilknyttet borgerne til 1-2 faste rådgivere fra første gang, de ringer ind samt sikret en tydeligere og bedre kommunikation i de breve, som borgerne modtager med svar på deres sag.

Under meningsfuld dokumentation er der bl.a. blevet kigget på de forebyggende medarbejderes dokumentationspraksis, hvilket har resulteret i et nyt samtaleværktøj. Dertil er der blevet afholdt en workshop for alle lederne i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen med fokus på at øge kvaliteten i dokumentationen samt sikre en ensartet mængde dokumentation i sager, hvor der skal visiteres ydelser.

Når det kommer til relationer i fagland er der sket flere store ændringer. Her er rådgiverne blevet inddelt efter hjemmehjælpsdistrikterne, hvor de før var inddelt efter borgernes CPR-numre, og rådgiverne er flyttet fysisk ud i distrikterne flere gange om ugen for at være tættere på deres kollegaer og borgerne. Samtidig er dele af visitationskompetencen blevet givet til planlæggerne i hjemmehjælpen, så de vurderer, om der skal justeres i borgerens hjælp frem for rådgiveren, som godkender eller afviser ændringerne ved et ugentligt møde.

Alt det kan du læse meget mere om i de andre artikler om Tættere På, som du finder her på hjemmesiden.

Projektet blev afsluttet i september 2022.

Lena gade (billede)

Vil du vide mere?

Lena Gade
lenga@kolding.dk
79 79 61 45