Transparent
Teamorganisering på arbejdsmarkedsområdet

Teamorganisering på arbejdsmarkedsområdet

En ny organisering af medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen på arbejdsmarkedsområdet har givet mindre ventetid og færre sagsbehandlerskift.

Et nyt område er kommet til

I marts 2022 blev arbejdsmarkedsområdet og ungeområdet en del af Socialforvaltningen, som nu hedder Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Det har betydet, at to nye områder skal lære Selvværd og Sammenhæng at kende og indarbejde tilgangen i hverdagens opgaver.

Sådanne ændringer tager tid, men da alle i Kolding Kommune arbejder med med Borgerens Centrum, som er hele kommunens fælles tilgang til opgaveløsning, så har vi det samme udgangspunkt – læs mere her.

Derfor skal du nu også læse et eksempel fra arbejdsmarkedsområdet som viser, at på trods af vores hidtidige forskellige arbejdsgange, så har vi alle borgeren i centrum.

Faste teams

Det er fortællingen om, hvordan arbejdsmarkedsområdet i 2019 satte fokus på, hvordan medarbejderne kan møde borgerne, så borgerne oplever, at der altid tages udgangspunkt i deres situation, ressourcer og muligheder.

Et af tiltagene var at organisere medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen i teams. Teams som består af medarbejdere med forskellige faglige kompetencer. Det betyder, at borgeren kun vil møde et fast team med de samme medarbejdere, som kan understøtte borgeren på sin vej mod job eller uddannelse. Teamsene er desuden ikke defineret på forhånd, men fastsættes ud fra den enkelte borgers behov.

Hvad er effekten?

I december 2021 blev der lavet en status på, hvordan det går med indsatsen. Her kan man konstatere, at ventetiden er blevet mindre og der er færre sagsbehandlerskift. Det betyder, at borgeren ikke skal fortælle sin historie igen og igen til nye mennesker.

Dertil er dialogen mellem de forskellige medarbejdere i langt højere grad mundtlig frem for skriftlig, hvilket også er med til at spare tid. Samtidig er det faglige hierarki mellem medarbejdergrupperne blevet udvisket og respekten og kendskabet til hinandens områder er blevet større.

Skiftet til faste, tværfaglige teams er dermed ikke kun kommet borgerne til gode, men har også haft positiv indflydelse på det faglige samarbejde.

Nedenfor kan du høre Sasha fortælle om, hvad den nye teamorganisering har betydet for hendes forløb ved jobcenteret.

Bethina Danielsen

Vil du vide mere?

Bethina Danielsen
beld@kolding.dk
79 79 70 49