Transparent
forside-hero-banner

Træningsbanen

På Træningsbanen kan medarbejdere træne, hvordan de bedst muligt arbejder ud fra Borgerens Centrum og ud fra præmisserne i Selvværd og Sammenhæng.

Borgerens Centrum

Udgangspunktet for Selvværd og Sammenhæng er Borgerens Centrum. At være nysgerrig på det menneske, man sidder overfor. At tage udgangspunkt i deres virkelighed og ikke ens egen. Heri ligger et øget fokus på helhedsorienteret samarbejde med borgeren, hvor det er kommunen frem for borgeren, der skal flytte sig. Det er altså borgerens værdier, og det som giver mening for borgeren, der i højere grad skal sættes i spil.

Øvelse gør mester

Selvom denne tilgang til borgeren måske kan lyde simpel, så kræver det alligevel øvelse, før man bliver mester, og netop derfor er Træningsbanen blevet til.

Idéen med træningsbanen er at have et fysisk rum, hvor medarbejderne kan arbejde med Selvværd og Sammenhæng. Helt konkret består Træningsbanen af fem stationer, der på forskellige måder træner medarbejderne i mødet med borgerne ud fra præmisserne bag Selvværd og Sammenhæng.

Kendetegnende for Træningsbanen er, at det er et rum, hvor åbenhed, samarbejde og konstruktiv feedback er nøgleord. Samtidig er Træningsbanens visuelle og kreative opbygning med til at inspirere til at tænke anderledes, tænke i nye løsninger og generelt gøre noget andet, end man plejer.

I videoen kan du høre Anna Hjerrild, leder af HR Organisationsudvikling, fortælle om meningen bag Borgerens Centrum. Du kan også høre Nick Ove Petzerling, Teamleder økonomisk rådgivning, fortælle hvorfor han og hans team bruger Træningsbanen. 

Vil du booke træningsbanen?

Som medarbejder i Kolding Kommune kan du booke Træningsbanen, hvor der også er mulighed for at holde møder. Der er plads til 16 personer omkring bordet, og derudover forefindes der caféborde til stående arrangementer.

Du kan booke Træningsbanen via ressourcer i Outlook, hvor alle stationer er oprettet som én ressource: *BUA Træningsbanen - Borgerens Centrum.

Du finder træningsbanen på Dieselvej 6 - gå ind af hovedindgangen og følg de gule fodspor. Parkering ved hovedindgangen er forbeholdt borgere, men besøgende kan parkere på Fabriksvej 17, som vist på nedenstående billede.

Parkering til træningsbanen - Dieselvej

Træningsbanen - borgerens centrum

Træningsbanen er udviklet, så medarbejdere i Kolding Kommune kan træne, hvordan de sætter borgeren i centrum. Her sættes fokus på, hvordan man øger fokusset på helhedsorienteret samarbejde med borgeren, hvor vi flytter os frem for borgeren, og hvor det er borgerens værdier og individuelle behov i højere grad sættes i spil.

SeniorSocialSundhedFritid og idrætForstå borgeren