Transparent
Styrkelse af krop og hverdag

Styrkelse af krop og hverdag

I et tæt samarbejde mellem borger og forskellige medarbejdere lykkes det at indfri borgerens mål om at komme rundt derhjemme uden kørestol.

Gør det muligt i fagland

På tredje trin i 1-2-3-tilgangen gør vi det muligt i fagland. Vi finder frem til de rette løsninger ved at inddrage vores kollegaer og andre faggrupper, og vi tænker på tværs af forvaltninger, hvis det er nødvendigt.

I denne historie skal du læse om, hvordan en række forskellige fagligheder arbejdede sammen for at finde den helt rette løsning for en borger med svær KOL, som ellers havde affundet sig med at sidde i kørestol og aldrig skulle gå igen. Men det blev der lavet om på, da akutsygeplejersken besøgte borgeren i forbindelse med en luftvejsinfektion.

Efter akutsygeplejerskens besøg ansøger hun på vegne af borgeren om et træningsforløb, da han det sidste halve års tid har mistet gangfunktionen og nu sidder i kørestol, men han ønsker at kunne gå igen derhjemme og hos familien.

Tidligere har borgeren haft et forløb med en KOL-fysioterapeut, og hun involveres sammen med visitationen, som i sidste ende bestemmer, om borgeren kan deltage i et træningsforløb. Samtidig inddrages en ergoterapeut, som besøger borgeren i hjemmet for at kunne vurdere, om han kan få noget ud af træningen. Efter besøget vurderer ergoterapeuten, at borgeren godt kan nå sine mål, hvis han får støtte til træning gennem hjemmehjælpen og deltager i træning på Sundhedscenter Kolding.

Et træningsforløb med succes

Borgeren starter derfor i et forløb, hvor han både træner derhjemme og på Sundhedscenteret. Derhjemme som en del af ’Styrk din hverdag’, som er et rehabiliteringsprogram med fokus på at optræne færdigheder inden for hverdagsopgaver. Det kan være madlavning, rengøring, tøjvask og lignende.

Borgeren begynder også til holdtræning på Sundhedscenteret, hvor han træner sin mobilitet over længere distancer og generelt styrker kroppen.

Efter to måneder slutter træningsforløbet, og borgeren har trænet sig op til at kunne nøjes med at bruge en rollator til at komme rundt indendørs, mens han kun bruger kørestolen, når han skal udenfor.

Selvværd og Sammenhæng giver fælles rammer

Efter et træningsforløb slutter, kan det være en sårbar periode for borgeren, for ansvaret for at tage ejerskab og fortsætte træningen ligger hos dem. Borgeren her tog dog selv initiativ til at begynde selvtræning på plejehjemmet Olivenhaven og har også fået en række hjemmetræningsøvelser, som han kan bruge.

Forløbet har involveret en række forskellige fagligheder. Kombineret med et tæt samarbejde med borgeren har det betydet, at det har været muligt at få en bred forståelse af, hvem borgeren er, og hvilke behov han har. På den måde kunne man finde frem til de løsninger, som gav mest mening for borgeren og som imødekom de behov og ønsker, han havde for et træningsforløb.

Historien her viser værdien i, at vi arbejder sammen på tværs af fagligheder og afdelinger for at sikre, at vi har alle aspekter med. Selvværd og Sammenhæng er rammerne for dette samarbejde og betyder, at vi taler samme sprog og arbejder ud fra de samme principper. Det sikrer mere gnidningsfrie forløb for borgerne, selvom det går på tværs af kommunens forskellige områder.

Billede: Annie Steen

Vil du vide mere?

Annie Steen
annst@kolding.dk
79 79 95 96