Transparent
Sammenhæng giver tryghed for borgerne

Sammenhæng på tværs giver tryghed for borgeren

Sammenhæng på tværs af ansvarsområder er vigtigt for at sikre trygge relationer mellem borgerne og kommunen.

Det enkelte menneskes behov

De fleste af os er i kontakt med kommunen på den ene eller anden måde i løbet af vores liv. Nogle gange ved vi præcis, hvad vi har brug for, f.eks. når vores børn skal indmeldes i børnehave. Andre gange er det mere uklart, hvad vi har brug for, og derfor er det vigtigt, at kommunen kan hjælpe os med at finde svaret.

Her er 1-2-3-tilgangen et vigtigt værktøj. På første trin skal man tage afsæt i Borgerens Centrum og være nysgerrig på, hvilke behov mennesket foran en har.

Borgerens baggrund

Alt det gjorde Trine Birk. Trine er ergoterapeut og træner med en borger, så han får lettere ved sine dagligdags gøremål. Det har været et længere forløb, som startede i slutningen af 2021, da han bliver indlagt på sygehuset med levercirrose og generelt nedsat almen tilstand efter et massivt alkoholforbrug over længere tid.

Efter hans indlæggelse bliver han indskrevet på Døgnrehabilitering Kolding (DRK), hvor han er i tre måneder. Da han først kom dertil, sad han i kørestol og kunne ikke særlig meget. Derudover var han meget nervøs ved at prøve nye ting og var generelt utryg ved det hele.

Men medarbejderne på DRK får efterhånden trænet ham op til, at han kan gå med en høj rollator med armstøtte, og på den måde kan han bevæge sig rundt.

Efter han bliver udskrevet fra DRK, bliver han bevilliget en ældre- og handicapvenlig bolig.

Det første møde

Trine møder borgeren først gang på DRK sammen med den fysioterapeut, som har trænet med ham under hans indlæggelse. Det giver Trine mulighed for at få en god overlevering om hans tid på DRK, hvilket giver hende en forståelse af borgeren allerede inden, at deres forløb for alvor går i gang.

Da hun starter borgerens træningsforløb op, gør hun sig de samme observationer, som de har gjort på DRK. Hun ser en mand, som er bange og nervøst anlagt. Han kommer ikke særlig meget rundt, selvom han godt kan gå med sine høje rollator. Ved at stille nysgerrige, åbne spørgsmål finder hun ud af, at han ikke er tryg ved at bevæge sig uden for sin egen lejlighed, fordi gangene på fællesarealer skråner en smule. Samtidig bor han på 1. sal, hvor han skal bruge elevatoren for at komme op og ned, men han kan ikke lide at bruge elevatoren.

Al den information gør, at Trine nu ved, at det ikke kun er det fysiske, som forhindrer ham i at komme rundt, men at de også skal arbejde med det psykiske.

Træningen sættes i gang

Herfra begynder borgeren i holdtræning to gange om ugen, og han bliver også en del af Styrk din hverdag. Styrk din hverdag er et samarbejde mellem hjemmehjælpen og terapeuter, hvis formål er at opnå forbedring i ens helbred ved at træne dagligdags opgaver, som man endnu ikke selv kan.

Trine kan tydeligt se, at han hele tiden udvikler sig og kan lidt mere. Nu kan han f.eks. selv gå rundt på gangene uden brug af hjælpemidler, han tør træne med maskiner, han tager mere ansvar for opgaver derhjemme, og han kan selv gå uden for med skraldet ved hjælp af en almindelig rollator.

Derudover får han nu kun hjemmehjælp om morgenen, hvor de hjælper med personlig hygiejne og giver medicin. Desuden får han rengøringshjælp, men de er ved at træne op, så han også kan klare det selv.

Borgerens træningsforløb har været længere end normalt, hvilket skyldes hans fortsatte fremskridt og udvikling. Og det netop det er også en del af Selvværd og Sammenhæng – at vi ser på det hele menneske og ikke tvinger borgerne ned i nogle kasser, som ikke passer til dem.

Sammenhæng på tværs

Borgeren her har været i kontakt med flere forskellige dele af kommunen gennem sit forløb, men Trine, medarbejderne på DRK og Hjemmehjælpen har sørget for at skabe sammenhæng i hans forløb.

Helt konkret sørgede DRK for at overlevere borgeren og al deres viden om ham til Trine, så hun ikke skulle starte processen helt forfra, da hun startede træningsforløbet. Dertil har hjemmehjælperne spillet en vigtig rolle i at holde borgeren op på hans træning i hverdagen, når Trine ikke er der.

Sammenhæng er selvsagt et vigtigt element i Selvværd og Sammenhæng, fordi vi skal sikre os, at borgeren ikke bliver kastebold mellem de forskellige systemer og afdelinger. Vi skal derimod skabe tryghed og opbygge tillid ved at borgeren ved, at de ikke bliver tabt mellem to stole eller hele tiden skal forklare deres historik til nye personer.

Trine Birk

Vil du vide mere?

Trine Birk
tribi@kolding.dk
79 79 93 87