Transparent
Møde Lena, Forandringsagent i Hjælpemiddel

Ressourcepersoner

Ressourcepersoner er positive drivkræfter, der understøtter lokal implementeringen af Selvværd og Sammenhæng.

Oversætter Selvværd og Sammenhæng til brug i praksis

I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er der 23 ressourcepersoner spredt i hele forvaltningen. De er alle tæt på hverdagen, hvor dilemmaerne og usikkerhederne opstår, når Selvværd og Sammenhæng skal implementeres i ’den virkelige verden’. Ressourcepersonernes fornemmeste opgave er derfor at være opmærksom på gentagende problematikker og udfordringer og formidle de gode løsninger videre.

Dertil skal ressourcepersonerne også bidrage til at skabe sammenhæng, læring og effektmåling i deres respektive fagområder og på tværs af forvaltningen.

Et supplement til ledelse

Ressourcepersonerne skal dog ikke ses som en erstatning for ledelse, men snarer som et supplement. Ressourcepersonerne har nemlig et indgående kendskab til de forskellige værktøjer og teknikker, som er blevet udviklet med henblik på at understøtte Selvværd og Sammenhæng i praksis og ved, hvordan man bedst muligt implementerer dem i hverdagen.

Se filmen, hvor Lena B. Boysen fra Hjælpemiddelafdelingen og Christina Staak fra Afsnit for børn fortæller om deres rolle som ressourceperson (tidligere kaldet forandringsagent).

Tæppemøder: Drejebogsskabelon og empatikort

Tæppemøderne er udviklet til at træne Selvværd og Sammenhæng. Ved hjælp af tæpper påtrykt Selvværd og Sammenhængsmodellen og empatikort kan man øve sig i at starte det rigtige sted i problemløsningen – i borgerland med udgangspunkt i borgerens individuelle behov.

Selvværd og Sammenhæng