Transparent
Naturguiderne

Naturguiderne

Naturguiderne er unge og voksne med særlige behov, som har taget en unik uddannelse inden for naturformidling og friluftsliv.

Naturen er en kilde til trivsel og større selvværd

Konceptet Naturguide på Troldhedestien sætter fællesskabet i spil og styrker den enkeltes selvværd. Det er et læringsforløb, hvor unge og voksne med særlige behov uddannes til at være naturguider. De lærer at formidle natur og friluftsliv i det nære og trygge naturlandskab, som Troldhedestien tilbyder. Dermed bidrager naturguiderne til gode naturoplevelser og vækker lysten til at gå på opdagelse i naturen både for sig selv og for andre.

Designet i samarbejde med borgerne

Konceptet er udviklet af Kolding Kommune i samarbejde med Designskolen Kolding og konsulentfirmaet Vedbaalet.dk med støtte fra Friluftsrådet. Gennem en længere proces har borgere og pædagoger fra socialpsykiatrien, værestederne og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens beskæftigelsestilbud været involveret i at udvikle og teste de forskellige moduler sammen med naturvejledere og andre naturinteresserede.

Uddannelsen er opbygget i mindre moduler, hvor de kommende naturguider i trygge og overskuelige rammer kan blive introduceret til nogle af de helt basale ting, som er en forudsætning for, at turen i det fri bliver en god oplevelse. I de første tre moduler lærer deltagerne om alt det basale, når man færdes og opholder sig i naturen. I de tre næste gælder det om at blive nysgerrig på, hvad man kan finde, samle og spise i naturen. Endelig er der i de tre afsluttende moduler fokus på at turde mærke sig selv og åbne op for at guide andre til gode oplevelser i naturen.

På deres præmisser

I løbet af ni moduler lærer de at mestre en helt masse ting, som åbner op for gode friluftsoplevelser.

Forløbet foregår 100 % på borgernes præmisser, så der er ingen krav om, at deltagerne skal gennemgå alle moduler. Det er et naturfællesskab, hvor man hygger sig sammen og lærer en masse sjove ting.

Lars Nord Rødtnes, socialpædagog og naturvejleder fra Organisationen SOJA

SOJA er Kolding Kommunes beskæftigelses-, samt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Målet er ikke, at alle skal blive naturguider. Det altoverskyggende succeskriterium er at give disse borgere mod på at komme ud i naturen og få nogle gode friluftsoplevelser. Men blandt deltagerne kan der være nogle, der ønsker at gå et skridt videre og formidle det, som de selv har oplevet, for ligesindede borgere, børnehaver, familie, m.v. Det vil vi rigtigt gerne hjælpe dem med, for der er ingen tvivl om, at det både vil give øget selvværd og nye meningsfyldte fællesskaber, hvis disse borgere bliver i stand til at dele deres viden og glæde med andre.

Ole Vilhelm Velttz, pædagog og naturvejleder fra Vækststedet

I nedenstående video kan du blive klogere på konceptet Naturguide på Troldhedestien, hvor grupper fra værestedet Vækststedet og beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet SOJA fortæller om naturguideuddannelsen.

Karen Tønning

Vil du vide mere?

Karen Tønning
katon@kolding.dk
79 79 96 92