Transparent
Når borgerens ressourcer kommer i spil

Når borgerens ressourcer kommer i spil

På Center for Senhjerneskade giver brugen af tekniske hjælpemidler færre arbejdsskader og åbner op for at bruge borgernes egne fysiske ressourcer.

11. marts 2022 skrev fagbladet Socialpædagogen en artikel om, hvordan brugen af hjælpemidler på Center for Senhjerneskade i Kolding gør det muligt at inddrage borgernes egne fysiske ressourcer. Nedenfor kan du læse et sammendrag af artiklen, og nederst på siden kan du finde et link til den originale artikel.

Hjælpemidler giver færre arbejdsskader

På Center for Senhjerneskade i Kolding går de ikke på kompromis med medarbejdernes sikkerhed. De arbejder kontinuerligt med at forebygge arbejdsskader og smerter ved at bruge et bredt udvalg af hjælpemidler og løfteteknikker, så de undgår belastning af kroppen.

For 30 år siden var de fleste løft og flytninger manuelle, og der var ikke samme fokus på arbejdsmiljø som i dag. Men med nye teknologier og en større opmærksomhed på området, sikres der færre arbejdsskader og mindre slid på medarbejderne.

Nemmere at bringe borgernes ressourcer i spil

Men den store udvikling inden for hjælpemidler kommer ikke kun medarbejderne til gode – det samme er tilfældet for borgerne. Det skyldes, at alle hjælpemidler er personlige, hvilket vil sige, at de tager afsæt i den enkelte borgers behov og arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvor borgerens egne ressourcer inddrages mest muligt.

På den måde understøttes borgeren i at ’kunne selv’, som er et vigtigt element i selvværdsdelen i Selvværd og Sammenhæng.

Du kan læse artiklen her.

Vil du vide mere?

Dorte Jensen
dojen@kolding.dk
79 79 46 55