Transparent
Musikterapi

Musikterapi

I musikterapi hjælpes borgere til at komme i kontakt med deres følelser, og de træner at udtrykke sig både med og uden ord ved musikkens hjælp.

Musikterapi som behandlingsmetode

Musikterapi er et tilbud på Marielund, der er et botilbud i socialpsykiatrien, og har været en af
behandlingsmetoderne på stedet siden 2002.

Musikterapi anvendes som behandlingsform, fordi musikken har en evne til at facilitere minder, følelser, indre forestillingsbilleder og kropslige fornemmelser. Derved bliver det lettere at komme i kontakt med sine følelser og udtrykke sig – både med og uden ord.  

I videoen nedenfor kan du høre Trine Lundsfryd Hestbæk, musikterapeut på Marielund, fortælle om musikterapi, og hvordan hun bruger det som et redskab til at gå på opdagelse i borgerens følelser. Du kan også høre uddrag fra sangen ”Stærke vinger”, som en borger har skrevet i musikterapi.

Vi har alle et forhold til musik. Musikken vækker minder og stemninger, og vi reagerer alle fysisk og emotionelt på musik, og vi kan alle på en eller anden måde udtrykke os gennem musik. Derved bliver musik et sprog, som vi alle kan forstå, og et sprog der kan bruges, når ord ikke slår til, eller ikke er der.

Trine Lundsfryd Hestbæk, musikterapeut

Nysgerrighed på individet

I musikterapi findes der ingen universalløsninger. Løsningen findes i stedet ved at tage udgangspunkt i borgeren, gå på opdagelse sammen og derved finde frem til borgerens udfordringer. På den måde får borgeren ejerskab over processen med musikterapeuten som støtte. Når de sammen har lokaliseret borgerens udfordringer, efterprøver musikterapeuten forskellige værktøjer og hypoteser for at finde frem til løsningerne.

At tage udgangspunkt borgerne og gå på opdagelse sammen er et kernelement i Selvværd og Sammenhæng. Musikterapi er et eksempel på, hvordan man ser borgerne som individer med unikke behov, som kræver unikke løsninger. Derfor er musikterapi heller aldrig det samme. Det kan nemlig både være blidt, vildt, sart, voldsomt og alt der imellem.

Vil du vide mere?

Trine Lundsfryd Hestbæk
trhe@kolding.dk
79 79 56 87