Transparent
Mere indflydelse på egen plan for mennesker med handicap (stock photo)

Mere indflydelse på egen plan for mennesker med handicap

Kolding Kommune vil have et bedre samarbejde med mennesker med handicap for at sikre, at borgerne oplever at have indflydelse på den hjælp, de modtager.

10. maj 2021 skrev JydskeVestkysten en artikel om, at Kolding Kommune styrker indsatsen for at sikre et bedre samarbejde mellem mennesker med handicap og kommunen. Nedenfor kan du læse et sammendrag af artiklen, og nederst på siden kan du finde et link til den originale artikel.

Mangel på indflydelse

Kolding Kommunes Handicapråd, social- og sundhedsudvalget og socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelsudvalget er gået sammen for at sikre en stærkere fælles indsats på tværs – og i samarbejdet med borgerne. Det skyldes, at undersøgelser fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velværd (VIVE) viser, at tre ud af fem mennesker med handicap ikke oplever at have indflydelse på den hjælp, som de får fra kommunen.

Svarene skal findes hos borgerne

Et af kerneelementerne i Selvværd og Sammenhæng er, at borgerne mærker, at det er deres plan - ikke kommunens. Derfor er resultaterne af denne undersøgelse blevet taget stærkt alvorligt, og der er blevet igangsat en proces, som skal undersøge de nævnte problematikker, og hvordan de kan løses. I ægte designstil skal der afholdes en række workshops med borgere med handicap og deres pårørende, hvor udfordringerne undersøges og udfordres.

Til disse workshops vil der blive taget udgangspunkt i fem principper for god borgerinddragelse, som KL og Danske Handicaporganisationer har udarbejdet sammen. De fem principper er:

  • Gensidig tillid og godt samarbejde skal synliggøres og sættes i centrum i den kommunale sagsbehandling

  • Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem fælles mål og mulighed for reel indflydelse

  • Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem et fælles overblik og indsigt i hinandens præmisser, viden og ekspertise

  • Gensidig tillid og godt samarbejde kræver tid og fleksibilitet

  • Gensidig tillid og godt samarbejde forudsætter gennemsigtighed og tilgængelighed

Du kan læse artiklen her.