Transparent
Hvordan har du det?

Hvordan har vi det i Kolding?

2.500 koldingensere er blevet udvalgt til at deltage i den landsdækkende trivselsundersøgelse ”Hvordan har du det?”.

8. februar 2021 skrev JydskeVestkysten en artikel om fjerde udgave af undersøgelsen ”Hvordan har du det?”, hvor ca. 2.500 borgere fra Kolding Kommune er blevet udvalgt til at deltage. Nedenfor kan du læse et sammendrag af artiklen, og nederst på siden kan du finde et link til den originale artikel.

Hvordan har du det?

”Hvordan har du det?” er en spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres på landsplan hvert 4. år. Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan det står til med trivsel, sundhed og sygdom. Svarene der gives i undersøgelsen giver både et aktuelt billede af danskernes sundhedstilstand, men de kan også bruges til at følge med udviklingen over længere tid. I denne omgang er 2.500 borgere fra Kolding Kommune blevet udvalgt til at deltage i undersøgelsen, og det giver derfor en helt unik mulighed for at måle på trivslen og sundheden netop i Kolding Kommune.

Tidligere undersøgelse resulterede i et paradigmeskifte

Sidste gang koldingenserne var med i undersøgelsen, var resultaterne derfra med til at sætte gang i paradigmeskiftet på social- og sundhedsområdet. Det blev besluttet at gøre op med den traditionelle tænkning på området og i stedet fokusere på at sætte borgeren i centrum. Et fokus, som har ledt til at borgerens egne behov og ønsker skal komme først, og ikke hvad medarbejderen tror borgerens behov er.

Du kan læse artiklen her.