Transparent
Hjem, hjemlighed og hjemfølelse

Hjem, Hjemlighed og Hjemfølelse

Med afsæt i tilgangen Selvværd og Sammenhæng sætter vi på social- og handicapområdet fokus på begreberne: ’hjem’, ’hjemlighed’ og ’hjemfølelse’. Derigennem skal den enkelte borger på kommunens botilbud få et godt og trygt hjem med plads til en hjemfølelse, der gør, at de befinder sig godt, der hvor de bor.

”Her har vi 40 forskellige beboere og altså 40 forskellige hjem,” sådan udtaler en af botilbuddenes medarbejdere på social- og handicapområdet. Udtalelsen indrammer nødvendigheden af, at man i indsatsen ”hjem, hjemlighed og hjemfølelse” arbejder ud fra Selvværd og Sammenhængsmodellen og dens 1-2-3-tilgang.

På Social- og Handicapområdet valgte man tilbage i januar 2022, at der skulle arbejdes med, hvordan den enkelte beboere på kommunens botilbud får et godt og trygt hjem med plads til at opbygge en hjemfølelse, der gør, at de befinder sig godt, der hvor de bor. Dette kan dog ikke gøres uden at tage udgangspunkt i de enkelte borgere, da de, som citatet siger, opbygger hvert deres individuelle hjem. Derfor blev der gennemført en designproces, der undersøgte, hvordan det opleves at bo og skabe hjem på et botilbud set ud fra borgerens perspektiv. Ved at forstå borgernes behov, kan vi i fællesskab med dem sætte en retning for, hvilke initiativer der fremadrettet kan tages for at skabe mere hjem, hjemlighed og hjemfølelse.

Hjemmet er mere end en fysisk lokalitet

Projektets navn ”hjem, hjemlighed og hjemfølelse” er ikke bare taget ud af den blå luft. Designprocessen og samtalen med beboerne har nemlig vist, at hjemmet ikke kun er en fysisk lokalitet, men også et begreb, en følelse og en stemning, der gør, at man har det godt og føler sig hjemme.

”I dag har jeg hjemmedag, hvor jeg holder fri, ser mit tøj igennem og hygger. Jeg kan gøre lige, hvad jeg har lyst til.”

”Kommunen og de ansatte må helst ikke lave om på tingene. Man må jo ikke ødelægge vores hverdag.”

”Det giver mig tryghed at bo her, så her kan jeg godt blive gammel.”

Det er nogle af de ord, som borgerne har sat på deres hjem, og det viser tydeligt, hvordan vi ligesom borgerne må tænke hjem bredere end det fysiske rum. Det er med denne baggrundsviden, at vi som kommune skal være nysgerrig på borgerne, og hvordan de stempler ind i definitionen af hjem – deres hjem. Derfor har projektet her stillet spørgsmål såsom, ”hvordan får beboerne et hjem?”, og ”hvilke udfordringer kan det skabe?”

De syv døre til hjem, hjemlighed og hjemfølelse

På baggrund af de indsigter, der er indsamlet fra borgerne, pårørende, ansatte og nærmiljøet, så har det vist sig, at der er syv ”døre”, som kan åbnes, hvis der på de enkelte botilbud skal skabes et godt trygt, hjem fyldt med hjemfølelse. Derfor er der blevet lavet et kit kaldet ”De syv døre”, som oplister de forskellige hjemindikatorer.

Det betyder, at der fremadrettet skal skabes aktiviteter (prøvehandlinger), hvor bo- og støttetilbuddene arbejder med en eller flere af hjemindikatorerne:

  • De skønne omgivelser

  • De betydningsfulde mennesker

  • Den gode hverdag

  • De vigtige værdier

  • De mange sanser

  • Det smukke sprog

  • Det fede fællesskab

Jo flere indikatorer der er tilstede, jo mere vil borgerne føle sig hjemme. Erfaringerne fra disse prøvehandlinger skal i sidste ende resultere i indsatser, der inspirerer på tværs af bo- og støttetilbuddene, så ”hjem, hjemlighed og hjemfølelse” bliver integreret del af vores tilgang på bo- og støttetilbuddene.

Læs mere om hjem, hjemlighed og hjemfølelse i Danske Kommuners artikel "Kulturforandring har vend social- og handicapområdet på hovedet.

Eller på social- og handicapschef LinkedInopslag

Karen Tønning

Vil du vide mere?

Karen Tønning
katon@kolding.dk
79 79 96 92