Transparent
Fritidsjobbere skaber glæde på plehjemmene

Fritidsjobbere skaber glæde på plejehjemmene

Lokale unge ansættes i fritidsjob på kommunens plejehjem for at give mere liv og nærvær.

Et fritidsjob med mening

I efteråret 2021 efterlyste Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen unge mellem 14 og 17 år til at udfylde 16 stillinger som såkaldte hånd-i-hånd-medarbejdere på kommunens plejehjem. I disse stillinger er den fornemmeste opgave er at hygge om de ældre, skabe god stemning og være social. Det kan f.eks. være højtlæsning fra en bog eller avisen, spille spil, gå ture, spille musik eller bare hygge ved spisebordet.

Stillingsopslaget fik overvældende respons og mere end 100 unge mennesker sendte en ansøgning afsted. I ansøgningerne var det tydeligt at mærke, at de unge var stærkt motiverede for at blive ansat som hånd-i-hånd-medarbejder, og mange fremhævede i deres ansøgninger den glæde, som de oplever, når de er sammen med ældre mennesker.

Jeg godt kan lide at tilbringe tid med ældre. Jeg synes, at de ofte er meget livsglade og kloge.

Hånd-i-hånd-medarbejder

På grund af den store interesse blev det derfor besluttet at udvide projektet og ansætte i alt 30 unge hånd-i-hånd-medarbejdere, som i dag er fordelt rundt omkring på kommunens plejehjem.

Hånd-i-hånd-medarbejderne har fået grundig oplæring, og de er bl.a. blevet præsenteret for principperne i Selvværd og Sammenhæng, og hvordan de kan bruge tilgangen, når de har deres gang på plejehjemmene.

Hvorfor gør vi det?

De første hånd-i-hånd-medarbejdere blev ansat i december 2021, og ordningen skaber stor glæde hos både det resterende personale, beboerne og de unge. For medarbejderne på plejehjemmene kan det give lidt luft i det daglige, fordi de unge medarbejderne også hjælper lidt til med det praktiske – f.eks. med at folde vasketøj og tømme opvaskemaskinen.

For beboerne betyder ordningen mulighed for lidt ekstra hygge i hverdagen, mens det for
hånd-i-hånd-medarbejderne giver en mulighed for at komme tættere på den ældre generation og nyde det gode selskab. Samtidig giver det dem også en unik chance for at snuse til SOSU-faget og finde ud af, om det kunne være en fremtidig karrierevej.

Dette er da også et af formålene med at etablere denne fritidsjobordning. Vi ønsker at vise de unge hvor væsentligt, givende og spændende der er at arbejde med ældre mennesker og på den måde vække interessen for faget hos de helt unge – og dermed på sigt skabe mulighed for at rekruttere til ældreområdet.

En mulig løsning på rekrutteringsudfordringerne

Ordningen med hånd-i-hånd-medarbejderne er stadig i sin begyndelse, men Kommunernes Landsforening har allerede fået øjnene op for projektet, og de har derfor bl.a. lavet en lille film om ordningen til deres casebank om rekrutteringsinitiativer på ældreområdet. Her kan kommuner bliver inspireret af hinanden ift., hvordan man kan løse rekrutteringsproblemerne til ældreområdet. Du finder filmen her.

Du kan også læse en artikel, som JydskeVestkysten har skrevet om ordningen her, eller læse om 14-årige Anna, som er ansat på Kongebrocentret i Christiansfeld.

Læs også, hvad direktør for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, Annette Lund, skrev om ordningen på LinkedIn her.

Tina Andersen

Vil du vide mere?

Tina Andersen
tiand@kolding.dk
79 79 96 00