Transparent
Ligevægt: Billede

Børn, unge og Ligevægt

Projektet er gået på opdagelse hos børn, unge, deres forældre og en række fagpersoner for at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe børn og unge med høj vægt.

Projektet bliver til

Tilbage i 2017 igangsatte Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune en designproces, som skulle sætte fokus på voksne med høj vægt. Dette skete på baggrund af, at vi i Kolding, som i resten af landet, aldrig har haft mere fokus på vægt og vægttab, end vi har i dag. Og samtidig har vi aldrig haft flere mennesker, der kæmper med vægt og med spiseforstyrrelser.

Designprocessen mundede ud i en ny tilgang i forhold til voksne, der kæmper med mad, krop og væg. En tilgang kaldet Ligevægt.

I udviklingen af ’Ligevægt for voksne’ blev det nemlig tydeligt, at vi skal væk fra slankemotion, slankemad og vægtfokus, da det kan have den modsatte effekt. I oktober 2018 besluttede Social- og Sundhedsudvalget derfor, at det skulle undersøges, hvilken fremtidig indsats, der vil være den rette for børn og unge med høj vægt. Herved opstod nærværende designprojekt ved navn ’Børn, Unge og Ligevægt’.

Projektet går i gang

Projektet startede med en opdagelsesfase, hvor børn, unge og deres forældre blev grundigt interviewet. Derudover blev skolelærere, sundhedsplejersker og andre betydningsfulde, professionelle voksne interviewet samt en bred tværfaglig pallette af forskere og eksperter. Ud af dette kom projektets hovedindsigter, som kort fortalt peger på, at:

Det vigtigste for børn er at føle sig rigtige. Vægtfokus og vejning kan udfordre dette og kan mod intentionen skabe oplevelsen af at være forkert og unormal med mistrivsel og øget vægt som konsekvens

 • Børn har brug for at være en del af meningsfulde fællesskaber og få daglig kontakt
  fra voksne og venner for at trives

 • Vi skal arbejde meget mere med de betydningsfulde voksne omkring børnene som den
  primære målgruppe – som rollemodeller, der skal gå stien for børnene

 • Vi skal stole på kroppen og sindet – og turde navigere ud fra vores indre
  processer frem for ydre styrede (sundheds-)kontroller og (sundheds-)planer

 • Vi skal flytte blikket væk fra vægt og arbejde med sundhed og trivsel på alle
  andre parametre

Hvor er vi nu?

Projektets indsigter stemmer fuldstændig overens med de indsigter, som Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen fandt ved designprojektet ’Ligevægt for Voksne’. Det breder sig nu som ringe i vandet i arbejdet i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. To konkrete initiativer er i gang med at blive testet: ’Ligevægt Forældre’ og arbejdet hos Skolesundhedsplejersken.

Udover at blikket flyttes væk fra vægt er arbejdet samtidig karakteriseret ved, at børn og
forældres oplevelser konstant er centrum og ledestjerne i vores arbejde. Når vi møder forældre eller børn er vores fornemmeste opgave at forstå, hvad der fylder allermest, hvad de allermest har brug for hjælp til – og hvordan vi på en meningsfuld måde kan hjælpe dem videre i den retning, som er vigtig for dem. Derfor er der aldrig to forløb, der er ens i indhold og varighed. Det afhænger af de mennesker og de familier, vi møder.

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvordan Sundhedsplejen møder børn, unge og forældre uden fokus på vægt, kan du læse folderen 'Ligevægt for familier.

Louise Mønsted (billede)

Vil du vide mere?

Louise Mønsted
loumn@kolding.dk
79 79 72 86