Transparent
ÅNDboarding nye ledere - Den sorte boks

ÅNDboarding af nye ledere - Den sorte boks

I det tre måneder lange forløb bliver nye ledere introduceret til Selvværd og Sammenhæng og bliver understøttet i at oversætte tilgangen til egen praksis.

ÅNDboarding

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et koncept for åndboarding af nye ledere. Og ja, du læste rigtigt – ÅNDboarding. Det tre måneder lange forløb har til formål, at lederne skal træde ind i den ånd, som forvaltningen bæres af – tilgangen ”Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør”. For hvordan får du som ny leder oversat tilgangen til egen praksis? Dette er lige præcis, hvad åndboardingforløbet skal understøtte og udfolde.

Forløbets opbygning

Forløbet strækker sig over tre måneder og starter med et fire timers intromøde med direktøren og en designleder, hvor Selvværd og Sammenhæng samt baggrunden herfor udfoldes og beskrives med forskellige cases.

Deltageren får her udleveret ’Den sorte boks’, som er proppet med værktøjer og materiale, der skal understøtte lederne i deres proces og refleksion. Midtvejs i forløbet mødes holdet til et check-in, hvor de tager boksen med under armen, og der arbejdes videre med en øvelse.

ÅNDboarding nye ledere - den sorte boks

Afslutningsvist møder alle ind til en tre timer lang workshop, hvor lederne føres gennem en proces, hvor deres indsigter, aha-oplevelser osv. bliver kondenseret og skærpet til en endelig præsentation for hele chefgruppen. Her præsenterer lederne også de prøvehandlinger, som de gerne vil igangsætte på deres respektive område.

Formålet med konceptet

Udover at de nye ledere skal have etableret et indgående kendskab til visionen, har konceptet flere formål:

  • Etablering af netværk og kendskab på tværs af hele forvaltningen

  • En fornemmelse for den kultur de er landet i ift. den tillidsbaserede ledelse og give dem modet til at turde prøve

  • At deres nye viden siver ned til medarbejderne i de forskellige afdelinger

  • At klæde lederne på til at kunne udfordre dilemmaer og udfordringer, som der naturligt opstår, når man som fagperson skal øve sig i at stille spørgsmål, før man giver svar

  • At få en fornemmelse af samt hilst personligt på direktøren Annette Lund

  • Understrege, at vi forventer en refleksionspraksis, og at de råber op, hvis man oplever udfordringer, afvigelser eller barrierer ift. at kunne efterleve Selvværd og Sammenhæng ude i driften

  • At udnytte de nye, friske øjne på organisationen og stå med en masse værdifuld ny viden

Den sorte boks – the movie

Mange har spurgt nysgerrigt ind til konceptet, så for de virkelig nørdede har vi produceret en lille film, der gennemgår indholdet i ’Den sorte boks’ helt langsomt. Konceptet er under stadig udvikling, og efter hvert endt forløb laver vi justeringer baseret på ledernes feedback – her handler vi os nemlig også klogere.

Lena gade (billede)

Vil du vide mere?

Lena Gade
lenga@kolding.dk
79 79 61 45

ÅNDboarding af nye ledere - Den sorte boks

Når nye ledere skal onboardes i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, får de alle udleveret en sort boks fyldt med opgaver og læsestof, som skal sikre dem en god indflyvning i Selvværd og Sammenhæng. Se denne lille film om, hvad boksen indeholder.

SeniorFritid og idrætSundhed